Termologický editor

Terminologický editor je webová aplikace určená pro úpravu glosářů, tj. definice odborných pojmů formou výkladových slovníků, používaných v systému MONDIS. Uvedené glosáře jsou uspořádány a členěny podle ontologie systému, představující výslovný a formalizovaný popis problematiky vztahující se k oblasti kulturního dědictví. Z uvedeného důvodu odpovídají rovněž sémantické, tj. významové, hierarchii odborných termínů používaných v této oblasti. Funkce editoru zahrnuje rovněž správu pojmů obsažených v ontologii a to pomocí procházení stávajících výrazů nebo vytvoření nových. Uživatelské rozhraní je navrženo formou podporující snadné provádění následujících úkonů: vytvoření nového výrazu pomocí tlačítka „vytvoř nový výraz", vložení definice nebo definic pomocí textového pole „definice" a přidání komentáře (např. vhodnost konkrétního stavebního zásahu pouze za určitých podmínek). Textové pole dále umožňují uvedení odborného termínu v cizím jazyce i slov majících stejný význam (synonyma), stejně jako odkazu na nadřazenou kategorii, do které byl termín zařazen. Možné je rovněž vložení přílohy ve formě obrázků či fotografií i uvedení datového zdroje pomocí náležitého ´src´  (odkazu v případě definic nebo zobrazení převzatých z dostupné literatury). S ohledem na uvedené funkce se aplikace stává důležitým nástrojem nejen pro uživatele systému MONDIS, ale rovněž pro širší okruh jednotlivců zajímajících se o problematiku kulturního dědictví včetně souvisejících vědních oborů. Synonyma, citované definice, tématicky nadřazené významy i obrázky jsou k vybraným termínům připojené prostřednictvím jednoduchého uživatelského rozhraní.

TermEd1

TermEd2

Aplikace Terminologický editor (TerminologyEditor) je veřejně přístupná v režimu pro čtení.

Průvodce rozhraním TermilogyEditor

Veřejně přístupné rozhraní aplikace TerminologyEditor umožňuje vyhledávat jednotlivé termíny uložené ve znalostní bázi systému MONDIS. Vyhledávat začnete psaním prvních písmen požadovaného termínu do vyhledávácího pole rozhraní, pod vyhledávacím polem bude dynamicky zobrazován seznam všech relevantních existujících termínů. Výběrem termínu zobrazíte uložená data v jednoduchém fomuláři v jehož záhlaví je uvedeno umístění termínu v rámci ontologie MONDIS. Pole v levé horní části zobrazuje uložené definice a možné další komentáře ke zvolenému termínu a jeho významu. Reference definic jsou dále přístupné pomocí odkazu scr napravo od tohoto pole. Jazyk jednotlivých záznamů je vyznačen pomocí zkratky napravo od každého pole. V levé horní části formuláře vidíte okno se seznamem významově nadřazených termínů, které odpovídá ontologii znalostního systému MONDIS. Definice těchto hierarchií významů má zásadní důležitost pro následnou možnost strojové práce s jednotlivými pojmy a tuto strukturu můžete snadno procházet kliknutím na nadřazený termín. Pole ve spodní části formuláře obsahuje seznam náhledů nahraných obrázků. Jednotlivé obrázky a jejich metadata jsou přístupná kliknutím na jejich náhled. Poslední pole formuláře ukazuje štítky (tags) přiřazené k jednotlivým termínům. Štítky slouží k označení termínů pro použití v různých aplikacích a subsystémech znalostního systému MONDIS.

Soubory ke stažení

v 1.0

v 2.0

Veřejný terminologický editor jen pro čtení

Abandoned use[en]
Ablagerung[de] (Surface deposit[en],Deposit[en])
Abrasion[en]
Abraze[cs] (Abrasion[en])
Absorbed Dose[en]
Absorpce[cs] (Absorption[en])
Absorptance[en]
Absorption[en]
Abutment[en]
Acceleration[en]
Acidita[cs] (Acidity[en],pH[en],Potential of hydrogen[en])
Acidity[en] (pH[en],Potential of hydrogen[en])
Activity[en]
Addition[en]
Address[en]
Adhesive Connection[en] (Binder Connection[en])
Admittance[en]
Adobe[en]
Adobe Masonry[en]
Aerial[en]
Agent[en]
Agente[it] (Agent[en])
Aggregate[en]
Aggregate house[en]
Agriculture use[en]
Aktivita[cs] (Activity[en])
Akvadukt[cs] (Aqueduct[en])
Alga[en] (Algae[en])
Algae[en] (Alga[en])
Alteration[en]
Alterazione cromatica[it] (Chromatic alteration[en],Discoloration[en])
Altération chromatique[fr] (Chromatic alteration[en],Discoloration[en])
Aluminium[en]
Alveolenbildung[de] (Honeycomb[en],Alveolization[en])
Alveolizace[cs] (Honeycomb[en],Alveolization[en])
Alveolization[en] (Honeycomb[en])
Alveolizzazione[it] (Honeycomb[en],Alveolization[en])
Alvéolisation[fr] (Honeycomb[en],Alveolization[en])
Amfiteátr[cs] (Amphitheatre[en])
Amphitheatre[en]
Ancient egypt style[en]
Ancient greek style[en]
Anorganické pojivo[cs] (Inorganic binder[en])
Anti-fungi climate control[en]
Aplikace obětované vrstvy[cs] (Application of sacrificial layer[en])
Application of sacrificial layer[en]
Aqueduct[en]
Aqueduct Functional Type[en]
Arch[en]
Arch[en] (Foundation arch[en])
Arch Dam[en]
Arch Like[en]
Arch Structural Type[en]
Arch-braced roof truss[en]
Archeological site[en]
Architectonic complex[en]
Arcose[en]
Area[en]
Arena[en]
Arkóza[cs] (Arcose[en])
Arrachement[fr] (Mechanical Damage[en])
Art Deco style[en]
Art deco styl[cs] (Art Deco style[en])
Art nouveau style[en]
Artificial stone[en]
Asfalt[cs] (Asphalt[en],Bitumen[en])
Asphalt[en] (Bitumen[en])
Assesment Method[en]
Assirian style[en]
Ausblühung[de] (Efflorescence[en])
Average Speed[en]
Average Speed[en] (Average Velocity[en])
Average Velocity[en] (Average Speed[en])
Balcony[en]
Balkón[cs] (Balcony[en])
Baluster[en]
Balustrade[en]
Balustrová kuželka[cs] (Baluster[en])
Balustráda[cs] (Balustrade[en])
Bank[en] (Mound[en])
Banka[cs] (Mound[en],Bank[en])
Banking use[en]
Bankovní ústav[cs] (Banking use[en])
Barevná změna[cs] (Chromatic alteration[en],Discoloration[en])
Barn[en]
Barn Morphological Type[en]
Barokní architektura[cs] (Baroque style[en])
Barokní sloh[cs] (Baroque style[en])
Barokní styl[cs] (Baroque style[en])
Baroko[cs] (Baroque style[en])
Baroque style[en]
Barrack[en]
Barrow[en] (Tumulus[en])
Basalt[en]
Basilica[en]
Bauhaus style[en]
Bazilika[cs] (Basilica[en])
Beam[en]
Beam[en] (Flat roof beam[en])
Beam[en] (Floor beam[en])
Beam[en] (Foundation beam[en])
Beam Structural Type[en]
Beam spacing[en]
Beech[en]
Bell tower[en]
Bending[en]
Bene culturale[it] (C H Object[en])
Beton[cs] (Concrete[en])
Binder Connection[en] (Adhesive Connection[en])
Biochemical reaction[en]
Biochemická reakce[cs] (Biochemical reaction[en])
Biological colonization[en] (Living exogenous material[en],Biological growth[en])
Biological growth[en] (Living exogenous material[en],Biological colonization[en])
Biologická kolonizace[cs] (Living exogenous material[en],Biological growth[en],Biological colonization[en])
Biologický růst[cs] (Living exogenous material[en],Biological growth[en],Biological colonization[en])
Biologische Besiedlung[de] (Living exogenous material[en],Biological growth[en],Biological colonization[en])
Biologischer Bewuchs[de] (Living exogenous material[en],Biological growth[en],Biological colonization[en])
Bitumen[en] (Asphalt[en])
Black Crust[en]
Bleaching[en] (Fading[en])
Blistering[en]
Block Masonry[en]
Bolted Connection[en]
Borovice[cs] (Pine[en])
Bottom thickness[en]
Boulení - it is not good translation[cs] (Buckling[en])
Bowing[en]
Bracket[en]
Bragg Angle[en]
Braggův zákon[cs] (Bragg Angle[en])
Braggův úhel[cs] (Bragg Angle[en])
Brass[en]
Breadth[en]
Breeding use[en]
Brick[en]
Brick Masonry[en]
Bridge[en]
Buckling[en]
Building brick[en]
Buk[cs] (Beech[en])
Bulging[en]
Bulk Modulus[en]
Burgers Vector[en]
Burgesův vektor[cs] (Burgers Vector[en])
Burial Pit[en]
Buring Use[en] (Burying Use[en])
Burn[en]
Bursting[en]
Burying Use[en] (Buring Use[en])
Buttress[en]
Buttress Dam[en]
Byzantine style[en]
Byzantská architektura[cs] (Byzantine style[en])
Byzantský sloh[cs] (Byzantine style[en])
Byzantský styl[cs] (Byzantine style[en])
Břidlice[cs] (Slate[en])
C H Object[en]
CCTV camera system[en]
Cable stayed[en]
Cairn[en]
Canal[en]
Capacitance[en]
Capillary Rise[en]
CarbonateBinder[en]
Carpentry Connection[en]
Cast Iron[en]
Castle[en]
Catacomb[en]
Cathedral[en]
Ceiling[en]
Celebrative element[en]
Celsius Temperature[en]
Cement[en]
Cement[cs] (Cement[en])
Cement Mortar[en]
Cementová malta[cs] (Cement Mortar[en])
Cemetery[en]
Cenotaph[en]
Chalking[en] (Powdering[en])
Chapel[en]
Chapel Morphological Type[en]
Chateau[en]
Chemical Cleaning[en]
Chemical Potential[en]
Chemické čištění[cs] (Chemical Cleaning[en])
Chestnut[en]
Chiesa[it] (Church[en])
Chimney[en]
Chimney stack[en]
Chipping[en]
Chovné využití[cs] (Breeding use[en])
Chovné účely[cs] (Breeding use[en])
Chromatic alteration[en] (Discoloration[en])
Chromatická alterace[cs] (Chromatic alteration[en],Discoloration[en])
Church[en]
Chybějící část[cs] (Missing part[en],Lacuna[en])
Cihelná tvarovka[cs] (Shaped brick[en])
Cihelné zdivo[cs] (Brick Masonry[en])
Cihla[cs] (Brick[en])
Cinema[en]
Circular Tower[en]
Clay Materials[en]
Clay Soil[en]
Cleaning[en]
Climate control[en] (HVAC[en])
Clock tower[en]
Cloister[en]
Close Circuit Television camera system[cs] (CCTV camera system[en])
Coating[en]
Coffer[en]
Collapse[en] (Failure[en])
Colonizzazione biologica[it] (Living exogenous material[en],Biological growth[en],Biological colonization[en])
Coloration[en]
Column[en]
Column And Beam Structural Type[en]
Column Type[en]
Column or pillar[en] (Foundation column or pillar[en])
Column or pillar[en] (Vertical element column or pillar[en])
Commerce Use[en]
CompactComponent[]
Complex[en]
Component[en]
Component Manifestation Of Damage[en]
Component Movement[en]
Component Removal[en]
Component Replacement[en]
Component Value[en]
ComponentAddition[]
ComponentCrack[]
ComponentInitialConstruction[]
Composite[en]
Compound roof truss[en]
Compressibility[en]
Compressing[en]
Compressive Stress[en]
Concrete[en]
Condensation[en]
Confinement[en]
Connection[en]
Conservatory[en]
Consolidation[en]
Construction[en]
Continuous linear[en]
Contraction Or Expansion[en]
Convent[en]
Copper[en]
Corrosion[en]
Costructivist style[en]
Country house[en]
Courthouse[en]
Courtyard House[en]
Covered Bridge[en]
Covering[en]
Coving[en]
Cowling Number[en]
Crack[]
Crack[en] (Fissure[en])
Craquele[en]
Cratering[en] (Microkarst[en],Karst[en],Dissolution[en])
Crazing[en]
Creep[en]
Creeping[en]
Crioclastismo[it] (Freeze and thaw[en])
Croissance biologique[fr] (Living exogenous material[en],Biological growth[en],Biological colonization[en])
Cross Section[en]
Crown post roof truss[en]
Crucifix[en]
Crumbling[en]
Crushed Rock[en]
Crust[en]
Crypt Morphological Type[en]
Cryptoefflorescence[en] (Subflorescence[en])
Cube cracking[en]
Culture Use[en]
Cylindrical Drum[en]
Cín[cs] (Tin[en])
Dairy[en]
Dam[en]
Damping Coefficient[en]
Damping Factor[en]
Danno meccanico[it] (Mechanical Damage[en])
Decoration[en]
Decorative element[en]
Decostructivist style[en]
Defibering[en]
Deflection[en]
Deformace[cs] (Deformation[en])
Deformation[en]
Deformation Agent[en]
Deformazione[it] (Deformation[en])
Dehumidificator adjustment[en]
Delamination[en] (Layering[en])
Density[en]
Deposit[en] (Surface deposit[en])
Deposition Of Aerosols[en]
Deposito[it] (Surface deposit[en],Deposit[en])
Deposito superficiale[it] (Surface deposit[en],Deposit[en])
Depozit/usazenina[cs] (Surface deposit[en],Deposit[en])
Depth[en]
Desalination[en]
Deska[cs] (Slab[en])
Destruction[en]
Destrukce[cs] (Destruction[en])
Detached house[en]
Detachment[en]
Dešťová voda[cs] (Rain[en])
Diagonal[en]
Diagonála[cs] (Diagonal[en])
Diameter[en]
Dilatační spáry[cs] (Movement joints[en],Expansion joints[en])
Dimensional stone[en]
Diorit[cs] (Diorite[en])
Diorite[en]
Discoloration[en] (Chromatic alteration[en])
Discoloration And Deposit[en]
Disintegration[en]
Displacement[]
Displacement[en] (Translation[en])
Dissipation Factor[en]
Dissipative Connection[en]
Dissolution[en] (Microkarst[en],Karst[en],Cratering[en])
Distance[en]
Ditch[en]
Dock[en]
Dok[cs] (Dock[en])
Dolomite[en]
Dome[en]
Dome Structural Type[en]
Dome plaster[en] (Plaster[en])
Dome rib[en] (Rib[en])
Dome roof[en]
Door[en] (Vertical element door[en])
Dormer[en]
DoseEquivalent[]
Double Deck Bridge[en]
DoubleFlatJackTest[en]
Drainage system[en]
Drainage system[en] (Installation of drainage system[en])
Draselné sklo[cs] (Potassium glass[en])
Drenáž[cs] (Drainage system[en])
Drift Velocity[en]
Drill hole[en] (Perforation[en])
Droba[cs] (Wacke[en])
Drum[en]
Dry ice blasting[en]
Dry ice blasting[en] (Dry ice cleaning[en])
Dry ice cleaning[en] (Dry ice blasting[en])
Drying oil[en]
Dub[cs] (Oak[en])
Duration[en]
Dutina[cs] (Missing part[en],Lacuna[en])
Dveře[cs] (Vertical element door[en],Door[en])
Dwelling[en]
Dynamic Load[en]
Dynamické zatížení[cs] (Dynamic Load[en])
Déformation[fr] (Deformation[en])
Dégâts mécaniques[fr] (Mechanical Damage[en])
Dépôt[fr] (Surface deposit[en],Deposit[en])
Dépôt superficiel[fr] (Surface deposit[en],Deposit[en])
Déšť[cs] (Rain[en])
Dřevo[cs] (Wood[en])
Důlková koroze[cs] (Pitting[en])
Dům z kamene[cs] (Aggregate house[en])
Early-warning system[en]
Earthquake hazard[en]
Earthquake vulnerability[en]
Economic Value[en]
Education Use[en]
Effective Mass[en]
Efflorescence[en]
Efflorescence[fr] (Efflorescence[en])
Efflorescenza[it] (Efflorescence[en])
ElectricPotential[]
Electro-osmosis system[en] (Installation of electro-osmosis system[en])
Elektrická kapacita[cs] (Capacitance[en])
Elektroosmotická metoda vysoušení zdiva[cs] (Electro-osmosis system[en],Installation of electro-osmosis system[en])
Elizabethan style[en]
Embankment[en]
Emergency measure[en]
Emissivity[en]
Encroûtement[fr] (Incrustation[en],Encrustation[en])
Encrustation[en] (Incrustation[en])
Energy[en]
Enlargement[en]
Entertainment use[en]
Entropy[en]
Entropy Flow[en]
EnumerationValue[]
Environmental Characteristics[en]
Erosion[en]
Erosion[de] (Erosion[en])
Erosione[it] (Erosion[en])
Eroze[cs] (Erosion[en])
Ettringite[en]
Euler Number[en]
Event[en]
Exfoliation[en]
Exogene lebende Substanz[de] (Living exogenous material[en],Biological growth[en],Biological colonization[en])
Expansion joints[en] (Movement joints[en])
External rendering[en]
Factory[en]
Fading[en] (Bleaching[en])
Fahrenheit Temperature[en]
Failure[]
Failure[en] (Collapse[en])
Farbveränderung[de] (Chromatic alteration[en],Discoloration[en])
Farm[en]
Farming use[en]
Farmstead[en]
Fatigue[en]
Fehlstelle[de] (Missing part[en],Lacuna[en])
Fence[en]
Fermi Energy[en]
Ferrous[en]
Fessurazione[it] (Crack[en],Fissure[en])
Filling[en]
Film[fr] (Pellicle[en],Film[en],Skin[en])
Film[en] (Pellicle[en],Skin[en])
Filmbildung[de] (Pellicle[en],Film[en],Skin[en])
Fir[en]
Fire Agent[en]
Fire Hazard[en]
Fire Vulnerability[en]
Fired clay[en]
Fishing use[en]
Fissure[en] (Crack[en])
Fissure[fr] (Crack[en],Fissure[en])
Fiála[cs] (Pinnacle[en])
Flaking[en]
Flat roof[en]
Flat roof beam[en] (Beam[en])
Flat roof plaster[en] (Plaster[en])
Flat roof slab[en] (Slab[en])
Flexuring[en]
Flood Vulnerability[en]
Flood hazard[en]
Floor[en]
Floor beam[en] (Beam[en])
Floor slab[en] (Slab[en])
Floor slab plaster[en] (Plaster[en])
Floor vault[en] (Vault[en])
Floor vault plaster[en] (Plaster[en])
Floor/vault/arch[en]
Flooring[en]
Fluidity[en]
Flyer[en]
Flying Buttress[en]
Font Size[en]
Force[en]
Fort Functional Type[en]
Fortification[en]
Fortified[en]
Fortified Bridge[en]
Fotooxidace[] (Photooxidation[en])
Foundation[en]
Foundation arch[en] (Arch[en])
Foundation beam[en] (Beam[en])
Foundation column or pillar[en] (Column or pillar[en])
Foundation plinth[en] (Plinth[en])
Foundation pole[en] (Pole[en])
Foundation rib[en] (Rib[en])
Foundation slab[en] (Slab[en])
Foundation wall[en] (Wall[en])
Fountain[en]
Fourier Number[en]
Fracture[en]
Fragmentation[en]
Frame[en]
Frame Structural Type[en]
Free standing element[en]
Freeze and thaw[en]
Frequency[en]
Friction[en]
Friction Coefficient[en]
Functional Change[en]
Functional Type Addition[en]
Functional Type Removal[en]
Functional type[en]
Fungi[en] (Mould[en],Fungus[en])
Fungicide[en]
Fungicide treatment[en]
Fungus[en] (Mould[en],Fungi[en])
Futurist style[en]
G Factor[en]
Gabbro[en]
Gabled trussed roof[en]
Gabro[cs] (Gabbro[en])
Gallery[en]
Gas Constant[en]
Gas Providing Use[en]
Gate[en]
Gatetower[en]
Gateway Bridge[en]
Generalized Coordinate[en]
Generalized Momentum[en]
Geomorphological Characteristics[en]
Georgian style[en]
Gibbs Function[en]
Gneiss[en]
Goods Distribution Use[en]
Gothic revival style[en]
Gothic style[en]
Graffiti[en]
Graffiti[fr] (Graffiti[en])
Grafiti[cs] (Graffiti[en])
Granite[en]
Grashof Number[en]
Gravel[en]
Gravitational Acceleration[en]
Gravitational Constant[en]
Gravity Dam[en]
Greenhouse[en]
Ground Water[en]
Group Velocity[en]
Grouting[en]
Growth Rate[en]
Gruneisen Parameter[en]
Guma[cs] (Rubber[en])
Gutters or downpipes[en] (Roof gutters or downpipes[en])
Gym[en]
Gypsum[en]
Gyromagnetic Ratio[en]
HALS[en]
HVAC[en] (Climate control[en])
Hair Crack[en] (Hair crack[en])
Hair crack[en] (Hair Crack[en])
Half Life[en]
Hall[en]
Hall Coefficient[en]
Hamiltonian Function[en]
Hammerbeam roof truss[en]
Handrail[en]
Hardwood[en]
Hartmann Number[en]
Haut[de] (Pellicle[en],Film[en],Skin[en])
Hazard[en]
Health use[en]
Heat[en]
Heat Capacity[en]
Heat Flow Rate[en]
Heat Flux Density[en]
Heating adjustment[en]
Heaving[en]
Height[en]
Height Of Water Table[en]
Helmholtz Function[en]
Henge[en]
Heritage relevance[en]
Hermitian Conjugate Of Operator A[en]
Hipped trussed roof[en]
Historic Value[en]
Hliník[cs] (Aluminium[en])
Hliněná mazanina[cs] (Wet clay[en])
Hliněné zdivo[cs] (Adobe Masonry[en])
Hloubka[cs] (Depth[en])
Hole Number Density[en]
Honeycomb[en] (Alveolization[en])
Horizontal[en]
Horizontal Cantilever[en]
Hospital[en]
Hotel[en]
Houby[cs] (Mould[en],Fungi[en],Fungus[en])
House[en]
Housing use[en]
Hrad[cs] (Castle[en])
Hráz[cs] (Dam[en])
Hráz s opěrnými pilíři[cs] (Buttress Dam[en])
Human[en]
Hustota[cs] (Density[en])
Hut[en]
Hvězdicová trhlina[cs] (Star crack[en])
Hydraulic[en]
Hydraulic Lime Mortar[en]
Hydraulic lime[en]
Hydraulické vápno[cs] (Hydraulic lime[en])
Hydrofobizace[cs] (Hydrophobization[en])
Hydrogeological Characteristics[en]
Hydrophobization[en]
Hydrophobizing agent[en]
HygroscopicSalts[en]
Hyperfine Quantum Number[en]
Hypogeum[en]
Häutchen[de] (Pellicle[en],Film[en],Skin[en])
Hřbitov[cs] (Cemetery[en])
IceCrystallization[en]
Igneous[en]
Illuminance[en]
Imobilizace soli[cs] (Salt immobilisation[en])
Impact Parameter[en]
Impedance[en]
Impregnace[cs] (Hydrophobization[en])
Impulse[en]
In Contact[en]
InSituTesting[en]
IncreaseOfHorizontalThrust[en]
Incrostazione[it] (Incrustation[en],Encrustation[en])
Incrustation[en] (Encrustation[en])
Inductance[en]
Industry use[en]
Inertia[en]
InfluenceOfPoorInterlockingOfMasonryUnitsOnStressDistribution[en]
Information Capacity[en]
Infrastructure Use[en]
Injection[en]
Injektáž[cs] (Grouting[en])
Inkrustace[cs] (Incrustation[en],Encrustation[en])
Inkrustation[de] (Incrustation[en],Encrustation[en])
Inorganic[en]
Inorganic binder[en]
Inorganic salt[en]
Insect[en]
Installation Of Systems[en]
Installation of drainage system[en] (Drainage system[en])
Installation of electro-osmosis system[en] (Electro-osmosis system[en])
Installation of physical barrier system[en] (Physical barrier system[en])
Installation of system[en]
Installation of thermal insulation system[en]
Installation of water proofing course[en] (Water proofing course[en])
Interaction Energy Between Particles I And J[en]
Internal Conversion Coefficient[en]
Internal Energy[en]
Internal Rendering[en]
Intervence[cs] (Intervention[en])
Intervention[en]
Intrinsic Number Density[en]
Ion Cyclotron Circular Frequency[en]
Ion Ion Recombination Coefficient[en]
Ion Temperature[en]
Ionization Efficiency[en]
Ionization Energy[en]
Ionization Frequency[en]
Iron[en]
Irradiance[en]
Isentropic Exponent[en]
Jacketing[en]
Jacobean style[en]
Jail[en]
Jedle[cs] (Fir[en])
Joule Thomson Coefficient[en]
Kamenivo[cs] (Aggregate[en])
Kamenná mohyla[cs] (Cairn[en])
Kamenné zdivo[cs] (Stone Masonry[en])
Kamerový systém[cs] (CCTV camera system[en])
Kapilární vzlínání[cs] (Capillary Rise[en])
Karst[en] (Microkarst[en],Cratering[en],Dissolution[en])
Karst[fr] (Microkarst[en],Karst[en],Cratering[en],Dissolution[en])
Kasárna[cs] (Barrack[en])
Katakomby[cs] (Catacomb[en])
Katedrála[cs] (Cathedral[en])
Kaštan[cs] (Chestnut[en])
Keep[en]
Keramika[cs] (Pottery[en])
Kerma[en]
Kinematic Viscosity[en]
Kinetic Energy[en]
King post roof truss[en]
Klenba[cs] (Vault[en])
Klínování[cs] (Wedging[en])
Knudsen Number[en]
Komín[cs] (Chimney[en])
Kondenzace[cs] (Condensation[en])
Konsolidace[cs] (Consolidation[en])
Konstrukční spárování[cs] (Structural Repointing[en])
Kopule[cs] (Dome[en])
Korozivzdorná ocel[cs] (Stainless steel[en])
Kostel[cs] (Church[en])
Kov[cs] (Metal[en])
Krakeláž[cs] (Craquele[en])
Kras[cs] (Microkarst[en],Karst[en],Cratering[en],Dissolution[en])
Kraterbildung[de] (Microkarst[en],Karst[en],Cratering[en],Dissolution[en])
Krokev[cs] (Rafter[en])
Kroucení[cs] (Torsioning[en])
Krusta[cs] (Crust[en])
Kupole[cs] (Dome[en])
Kvarcit[cs] (Quartzite[en])
Kyselost[cs] (Acidity[en],pH[en],Potential of hydrogen[en])
Kámen[cs] (Stone[en])
Kůže[cs] (Leather[en])
Laboratary Testing Method[en]
Laboratory[en]
Lacuna[en]
Lacuna[en] (Missing part[en])
Lacuna[it] (Missing part[en],Lacuna[en])
Lacune[fr] (Missing part[en],Lacuna[en])
Lagrangian Function[en]
Laminate[en]
Laminát[cs] (Laminate[en])
Landau Ginzburg Parameter[en]
Landslide hazard[en]
Landslide vulnerability[en]
Larch[en]
Larmor Circular Frequency[en]
Laser cleaning[en]
Laserové čištění[cs] (Laser cleaning[en])
Lattice Plane Spacing[en]
Lattice Vector[en]
Layering[en]
Layering[en] (Delamination[en])
Lead[en]
Leaking[en]
Leaning[en]
Leather[en]
Leisure use[en]
Length[en]
Level Width[en]
Lewis Number[en]
Library[en]
Lichen[en]
Lifting[en]
Lighthouse[en]
Lime[en]
Lime Mortar[en]
Lime staining[en]
Limestone[en]
Linear Absorption Coefficient[en]
Linear Attenuation Coefficient[en]
Linear Charge Density[en]
Linear Expansion Coefficient[en]
Linear Frequency[en]
Linear Range[en]
Linear Stopping Power[en]
Linear Strain[en]
LinearilyOrderedValue[]
Litina[cs] (Cast Iron[en])
Living exogenous material[en] (Biological growth[en],Biological colonization[en])
Lišejník[cs] (Lichen[en])
Load bearing wall[en]
Local replacement[en]
Location Characteristics[en]
Location Characteristics Addition[en]
Location Characteristics Change[en]
Location Characteristics Removal[en]
Lodging use[en]
Loděnice[cs] (Dock[en])
Logarithmic Cell Density[en]
Logarithmic Decrement[en]
Lokální nahrazení prvku[cs] (Local replacement[en])
Lokální výměna prvku[cs] (Local replacement[en])
London Penetration Depth[en]
Long Range Order Parameter[en]
LongobardRomanesqueStyle[en]
Loss Angle[en]
Loss of paint[en]
Loss of paint or enamel[en]
LossOfAdhesion[en]
LossOfCohesion[en]
Loudness Level[en]
Lowering[en]
Luca[it] (Peter[en],TestRiccardo[en],Miro[en])
Luca[it] (Petr[en],Riccardo[en],Miro[en])
Luminance[en]
Luminous Efficacy[en]
Luminous Efficiency[en]
Luminous Exitance[en]
Luminous Flux[en]
Luminous Intensity[en]
Látka[cs] (Substance[en])
Lösungserscheinung[de] (Microkarst[en],Karst[en],Cratering[en],Dissolution[en])
Macroscopic Cross Section[en]
Madlo[cs] (Handrail[en])
Magnetic Dipole Moment[en]
Magnetic Flux[en]
Magnetic Flux Density[en]
Magnetic Moment[en]
Magnetization[en]
Maintenance[en]
Malta[cs] (Mortar[en])
Maltová spára[cs] (Mortar Joint[en])
Man Made Cave[en]
Mancanza[it] (Missing part[en],Lacuna[en])
Manifestation of damage[en]
Manifestazione di dissesto[it] (Manifestation of damage[en])
Mannerist style[en]
Manque[fr] (Missing part[en],Lacuna[en])
Mansard trussed roof[en]
Mansion[en]
Manufacturing use[en]
Marble[en]
Mario[it] (Peter[en],TestRiccardo[en],Miro[en])
Marl[en]
Masonry[en]
Masonry Connection[en]
Masonry Structure[en]
Mass[en]
Mass Excess[en]
Mass Flow[en]
Mass Fraction[en]
Mass Fraction Flow[en]
Massieu Function[en]
Mast[en]
Material[en]
Material Manifestation Of Damage[en]
Material loss[en]
MaterialCrack[]
MaterialManifestationOfDamage[]
MaterialMechanicalDamage[]
Materialverlust[de] (Material loss[en])
Materiál[cs] (Material[en])
Matrix Element[en]
Mausoleum[en]
Mausoleum Morphological Type[en]
Mean Life[en]
Mean Time Interval Between Collisions[en]
Measurable Aspect[en]
Measurable Entity[en]
Measurement[en]
Measurement Assesment[en]
Measurement Scale[en]
Mech[cs] (Moss[en])
Mechanical Cleaning[en]
Mechanical Damage[en]
Mechanické poškození[cs] (Mechanical Damage[en])
Mechanické systémy odvlhčení zdiva[cs] (Installation of physical barrier system[en],Physical barrier system[en])
Mechanické čištění[cs] (Mechanical Cleaning[en])
Mechanische Schäden[de] (Mechanical Damage[en])
Mechanism[en]
Mechanismus[cs] (Mechanism[en])
Memorial[en]
Metal[en]
Metamorphic[en]
Mezera[cs] (Missing part[en],Lacuna[en])
Mica[en]
Microcanonical Partition Function[en]
Microcarst[en]
Microfessure[fr] (Hair crack[en],Hair Crack[en])
Microkarst[en] (Karst[en],Cratering[en],Dissolution[en])
Microkarst[fr] (Microkarst[en],Karst[en],Cratering[en],Dissolution[en])
Migrace a krystalizace[cs] (Migration and crystallization[en])
Migration and crystallization[en]
Mikrokarst[de] (Microkarst[en],Karst[en],Cratering[en],Dissolution[en])
Mikroklimatické jednotky[cs] (HVAC[en],Climate control[en])
Mikrokras[cs] (Microkarst[en],Karst[en],Cratering[en],Dissolution[en])
Mikroprohlubně[cs] (Microcarst[en])
Military use[en]
Mill[en]
Minaret[en]
Mine[en]
Mining use[en]
Miro[en] (Peter[en],TestRiccardo[en])
Miro[en] (Petr[en],Riccardo[en])
Missing part[en] (Lacuna[en])
Mixed Masonry[en]
Mlékárna[cs] (Dairy[en])
Mléčná farma[cs] (Dairy[en])
Mobility[en]
Mobility Ratio[en]
Modeling Method[en]
Modernist style[en]
Modifikace[cs] (Alteration[en])
Modulus Of Elasticity[en]
Modřín[cs] (Larch[en])
Mohyla[cs] (Cairn[en])
Mohyla[cs] (Tumulus[en],Barrow[en])
Mohylový hrob[cs] (Tumulus[en],Barrow[en])
Moist Area[en]
Moisture[en]
Molality[en]
Molar Energy[en]
Molar Entropy[en]
Molar Heat Capacity[en]
Molar Mass[en]
Molar Volume[en]
Mold[us] (Mould[en],Fungi[en],Fungus[en])
Mole[en]
Moment Of Force[en]
Moment Of Inertia[en]
Momentum[en]
Momentum Operator In Coordinate Representation[en]
Monitoring Method[en]
Montáž elektroosmotického systému[cs] (Electro-osmosis system[en],Installation of electro-osmosis system[en])
Montáž kamerového systému[cs] (CCTV camera system[en])
Montáž odtokového systému[cs] (Drainage system[en],Installation of drainage system[en])
Montáž odvodnění[cs] (Drainage system[en],Installation of drainage system[en])
Montáž systému nebo soustavy[cs] (Installation of system[en])
Monumental site[en]
Moorish style[en]
Mortar[en]
Mortar Joint[en]
Mosaic[en]
Mosaz[cs] (Brass[en])
Mosque[en]
Moss[en]
MossAgent[en]
Most Probable Speed[en]
Mould[en]
Mould[en] (Fungi[en],Fungus[en])
Moulding[en]
Mound[en] (Bank[en])
Movable Bridge[en]
Movement joints[en] (Expansion joints[en])
Mramor[cs] (Marble[en])
Multistorey building[en]
Museum[en]
Mutual Inductance[en]
Měkké dřevo[cs] (Softwood[en])
Měď[cs] (Copper[en])
Nabobtnání[cs] (Swelling[en])
Nahrazení[cs] (Replacing[en])
Nailed Connection[en]
Naklánění[cs] (Leaning[en])
Nanesení obětované vrstvy[cs] (Application of sacrificial layer[en])
Napuštění vodoodpudivou látkou[cs] (Hydrophobization[en])
Nastavování[cs] (Prosthesis[en])
Natural[en]
Natural Disaster[en]
Natural Logarithmic Cell Density[en]
Natural Resins[en]
Natural binder[en]
Natírání[cs] (Painting[en])
Natření[cs] (Painting[en])
Nearby Activity[en]
Nearby Structures[en]
Neel Temperature[en]
Neklasifikovaný koncept[cs] (Unclassified concept[en])
Neoclassical style[en]
Neolithic style[en]
Nepálená cihla[cs] (Adobe[en])
Neutral Particle Temperature[en]
Neutralizace soli[cs] (Salt immobilisation[en])
Neutron Number[en]
Nevyužívaný objekt[cs] (Abandoned use[en])
No. of connected elements[en]
Nonbuilding Truss Structural Type[en]
Nonbuilding Vault Structural Type[en]
None[en]
Nonferrous[en]
Normal Coordinates[en]
Normal Stress[en]
Norman style[en]
Nosník[cs] (Flat roof beam[en],Beam[en])
Nuclear Mass[en]
Nuclear Spin Quantum Number[en]
Nucleon Number[en]
Number Density Of Ions Of Charge Number Z[en]
Number Density Of Particles[en]
Number Of Particles[en]
NumericValue[]
Nusselt Number[en]
Nusselt Number For Mass Transfer[en]
Násyp[cs] (Mound[en],Bank[en])
Oak[en]
Obelisk[en]
Oberflächliche Ablagerung[de] (Surface deposit[en],Deposit[en])
Obeservatory[en]
Object Change[en]
Object type[en]
Objekt památkové péče[cs] (C H Object[en])
Objemový koeficient[cs] (Bulk Modulus[en])
Obkladová deska[cs] (Panel[en])
Oblouk[cs] (Arch[en])
Obnova[cs] (Reintegration[en])
Obroušení[cs] (Abrasion[en])
Observatory[en]
Obyb[cs] (Buckling[en])
Ocel[cs] (Steel[en])
Odchýlení[cs] (Deflection[en])
Oddělení vrstev[cs] (Delamination[en],Layering[en])
Odsolení[cs] (Desalination[en])
Odtokový systém[cs] (Drainage system[en])
Odvlhčovací jednotky[cs] (Dehumidificator adjustment[en])
Odvodnění[cs] (Drainage system[en])
Odření[cs] (Abrasion[en])
Office[en]
Office use[en]
Ohoření[cs] (Burn[en])
Ohyb[cs] (Bending[en])
Ohyb[cs] (Bowing[en])
Ohybové namáhání[cs] (Flexuring[en])
Ohýbání[cs] (Bowing[en])
Old Mortar[en]
Olovo[cs] (Lead[en])
Omítání[cs] (Rendering[en])
Omývání[cs] (Washing[en])
On Flatland[en]
On Peak[en]
On Site Testing Method[en]
On Slope[en]
One Body Rate Coefficient[en]
One Electron Wave Function[en]
Open Field Hazardoous Substance[en]
Operation adjustment[en]
Opláštění[cs] (Jacketing[en])
Opracovaný kámen[cs] (Dimensional stone[en])
Oprava[cs] (Repairing[en])
Opuka[en]
Opěra[cs] (Buttress[en])
Opěrná konstrukce[cs] (Abutment[en])
Opěrný pilíř[cs] (Buttress[en])
Orbital Angular Momentum Quantum Number[en]
Order Of Reflexion[en]
OrderedValue[]
Organ Dose Equivalent[en]
Organic[en]
Organic chemical[en]
Organic compound containing N, S[en]
Organometallic compound[en]
Organsilicone[en]
Oslavná funkce[cs] (Celebrative element[en])
Osmotic Coefficient[en]
Osmotic Pressure[en]
Ostranění[] (Removal[en])
Ostranění[cs] (Removing[en])
Otopné jednotky[cs] (Heating adjustment[en])
Overturning[en]
Oxidace[cs] (Oxidation[en])
Oxidation[en]
Ošetření[cs] (Treatment[en])
Pa G I S Id[en]
Paint[en]
Painting[en]
Palace[en]
Palladianism style[en]
Památkový objekt[cs] (C H Object[en])
Panel[en]
Panel Structural Type[en]
Paper[en]
Papír[cs] (Paper[en])
Parapet[en]
Park[en]
Parní čištění[cs] (Steam Cleaning[en])
Partial Collapse[en]
Particle Momentum Vector Component[en]
Particle Position Vector[en]
Particle Position Vector Component[en]
Particle Velocity Vector[en]
Particle Velocity Vector Component[en]
Partie manquante[fr] (Missing part[en],Lacuna[en])
Passageway[en]
Patina[en]
Patka[cs] (Pedestal[en])
Pauli Matrices[en]
Peau[fr] (Pellicle[en],Film[en],Skin[en])
Pebbles[en]
Peclet Number[en]
Peclet Number For Mass Transfer[en]
Pedestal[en]
Pedestrian Bridge[en]
Peeling[en]
Pellicle[en] (Film[en],Skin[en])
Pellicola[it] (Pellicle[en],Film[en],Skin[en])
Pellicule[fr] (Pellicle[en],Film[en],Skin[en])
Penetrace[cs] (Penetration[en])
Penetration[en]
Percement[fr] (Drill hole[en],Perforation[en])
Perdita di materiale[it] (Material loss[en])
Perforace[cs] (Drill hole[en],Perforation[en])
Perforation[en] (Drill hole[en])
Perforation[fr] (Drill hole[en],Perforation[en])
Perforazione[it] (Drill hole[en],Perforation[en])
Period[en]
Permeability[en]
Permeability Of Free Space[en]
Permeance[en]
Permeance Electromagnetic[en]
Permittivity[en]
Personal Dose Equivalent[en]
Peter[en] (TestRiccardo[en],Miro[en])
Petr[en] (Riccardo[en],Miro[en])
PetrTest[en] (PetrTest 2[en],PetrTest 3[en])
PetrTest 2[en] (PetrTest 3[en],PetrTest[en])
PetrTest 2[en] (PetrTest 4[en])
PetrTest 3[en] (PetrTest 2[en],PetrTest[en])
PetrTest 4[en] (PetrTest 2[en])
PetrTest HAHAHA[cs] (PetrTest 2[en],PetrTest 3[en],PetrTest[en])
PetrTest5[en]
Phonon Annihilation Operator[en]
Phonon Creation Operator[en]
Photooxidation[en]
Physical barrier system[en] (Installation of physical barrier system[en])
PhysicalActionDueToFreezeAndThaw[en]
PhysicalActionDueToSaltCrystallization[en]
PhysicalAndChemicalAction[en]
Pier[en]
Pigment[en]
Pillar[en]
Pilíř[cs] (Pillar[en])
Pilířová hráz[cs] (Buttress Dam[en])
Pine[en]
Pinnacle[en]
Pipe[en]
Pipeline[en]
Piqûre[fr] (Pitting[en])
Pit[en]
Pitched Roof[en]
Pitched Truss[en]
Piting[cs] (Pitting[en])
Pitting[en]
Pitting[it] (Pitting[en])
Plaener[en]
Plan position[en]
Planck[en]
Planck Function[en]
Plane Angle[en]
Plant[en]
Plants[en]
Plasma Pressure[en]
Plast[cs] (Plastic[en])
Plaster[en] (Dome plaster[en])
Plaster[en] (Flat roof plaster[en])
Plaster[en] (Floor slab plaster[en])
Plaster[en] (Floor vault plaster[en])
Plaster[en] (Vertical element plaster[en])
Plastic[en]
Plastic repair[en]
Platform[en]
Platform Morphological Type[en]
Platform Structural Type[en]
Plinth[en]
Plinth[en] (Foundation plinth[en])
Plomba[cs] (Filling[en])
Plíseň[cs] (Mould[en],Fungi[en],Fungus[en])
Pocking[en]
Podepření[cs] (Shoring[en],Propping[en])
Podhled[cs] (Ceiling[en])
Podlahová krytina[cs] (Flooring[en])
Podpěra[cs] (Bracket[en])
Podpěra[cs] (Buttress[en])
Podzemní voda[cs] (Ground Water[en])
Pohlcování[cs] (Absorptance[en])
Pohlcování[cs] (Absorption[en])
Pohřební jáma[cs] (Burial Pit[en])
Pohřební účely[cs] (Burying Use[en],Buring Use[en])
Poisson Ratio[en]
Pojivo[] (Cement[en])
Pokrytí[cs] (Coating[en])
Polarizability[en]
Polarization Vector[en]
Pole[en]
Pole[en] (Foundation pole[en])
Polite style[en]
Pollution[en]
Polyaromatic compound[en]
PolygonalDrum[en]
Polymer[en]
Polymerující olej[cs] (Drying oil[en])
Porous building material[en]
Portico[en]
Portland cement[en]
Portlandský cement[cs] (Portland cement[en])
Porézní stavební materiály[cs] (Porous building material[en])
Position Vector[en]
Positive Or Negative Ion Diffusion Coefficient[en]
Post[en]
Post[en] (Roof truss post[en])
Post office[en]
Postmodern style[en]
Posun[cs] (Translation[en])
Potassium glass[en]
Potažení[cs] (Coating[en])
Potential Difference[en]
Potential Energy[en]
Potential of hydrogen[en] (Acidity[en],pH[en])
Pottery[en]
Poulticing[en]
Použití jako hradba[cs] (Banking use[en])
Použití jako val[cs] (Banking use[en])
Použití vrstvy určené k obětování[cs] (Application of sacrificial layer[en])
Povlak[cs] (Incrustation[en],Encrustation[en])
Povlak-Film[cs] (Pellicle[en],Film[en],Skin[en])
Povrchová úprava[cs] (Surfacing[en])
Povrchové usazeniny[cs] (Surface deposit[en],Deposit[en])
Powdering[en] (Chalking[en])
Power[en]
Power Density[en]
Power station[en]
Poynting Vector[en]
Poškození prvku[cs] (Component Manifestation Of Damage[en])
Prandtl Number[en]
Prasklina[cs] (Fracture[en])
Pressure[en]
Pressure Coefficient[en]
Pressure Momentum[en]
Principal Function Of Hamilton[en]
Principal Moments Of Inertia[en]
Principal Quantum Number[en]
Probability Current Density[en]
Probability Density[en]
Processing use[en]
Production Use[en]
Projev poškození[cs] (Manifestation of damage[en])
Prolifération végétale[fr] (Living exogenous material[en],Biological growth[en],Biological colonization[en])
Proniknutí[cs] (Penetration[en])
PropertyChange[]
Propping[en] (Shoring[en])
Prosthesis[en]
Proton Number[en]
Protézování[cs] (Prosthesis[en])
Provedení drenáže[cs] (Drainage system[en],Installation of drainage system[en])
Provedení mechanické bariéry[cs] (Installation of physical barrier system[en],Physical barrier system[en])
Provedení tepelně-izolačního systému[cs] (Installation of thermal insulation system[en])
Provedení vodotěsné zábrany[cs] (Water proofing course[en],Installation of water proofing course[en])
Provizorní opatření[cs] (Emergency measure[en])
Provizorní zastřešení[cs] (Covering[en])
Proximity To Cliff[en]
Proximity To Lake[en]
Proximity To River[en]
Proximity To Sea[en]
Pryskyřice[cs] (Resin[en])
Pryskyřice do kompozitů[cs] (Resin composite[en])
Práh[cs] (Sill[en])
Průhyb[cs] (Bending[en])
Průhyb[cs] (Buckling[en])
Průměr[cs] (Diameter[en])
Průměrná rychlost[cs] (Average Speed[en])
Průměrná rychlost[cs] (Average Velocity[en],Average Speed[en])
Průplav[cs] (Canal[en])
Public administration use[en]
Puntura[it] (Drill hole[en],Perforation[en])
Purlin[en]
Push out of pointing mortar[en]
Pyramid[en]
Pálená hlína[cs] (Fired clay[en])
Pískovec[cs] (Sandstone[en])
Pískování[cs] (Sand Blasting[en])
Přehrada[cs] (Dam[en])
Překrytí[cs] (Coating[en])
Převrácení[cs] (Overturning[en])
Přezdění[cs] (Scuci-cuci[en])
Příkop[cs] (Ditch[en])
Přírodní pojivo[cs] (Natural binder[en])
Původce[cs] (Agent[en])
Původce deformace[cs] (Deformation Agent[en])
Původce přetvoření[cs] (Deformation Agent[en])
Quadrupole Moment[en]
QualitativeMeasurement[]
Quality[]
QuantitativeMeasurement[]
Quantity[en]
Quantity Of Dimension One[en]
Quantity Of Light[en]
Quantum Number Of Component Electronic Orbital Angular Momentum Vector Along The Symmetry Axis[en]
Quantum Number Of Component Of Angular Momentum Along The Symmetry Axis Excluding Nuclear Spin[en]
Quantum Number Of Component Of Angular Momentum Along The Symmetry Axis For Linear Molecules Excluding Electron And Nuclear Spin[en]
Quantum Number Of Component Of Electronic Spin Along The Symmetry Axis[en]
Quantum Number Of Component Of J In The Direction Of An External Field[en]
Quantum Number Of Electronic Spin[en]
Quantum Number Of Nuclear Spin[en]
Quantum Number Of Total Angular Momentum Excluding Nuclear Spin[en]
Quantum Number Of Total Angular Momentum Including Nuclear Spin[en]
Quantum Number Of Total Angular Momentum Linear Molecules And Symmetric Top Molecules Excluding Electron And Nuclear Spin[en]
Quantum Number Of Vibrational Angular Momentum[en]
Quantum Number Of Vibrational Mode[en]
Quarry[en]
QuarryStone[en]
Quarter ammonium salt[en]
Quartzite[en]
Queen post roof truss[en]
Radius[en]
Rafter[en]
Railway[en]
Railway Bridge[en]
Rain[en]
Rankine Temperature[en]
Rationalist style[en]
Rebuilding[en] (Reconstruction[en])
Reconstruction[en] (Rebuilding[en])
Recreation Use[en]
Reduced Mass[en]
Reflectance[en]
Regulace mikroklima[cs] (HVAC[en],Climate control[en])
Regulace provozu[cs] (Operation adjustment[en])
Regulace vlhkosti[cs] (Dehumidificator adjustment[en])
Regulace vytápění[cs] (Heating adjustment[en])
Regulace větrání[cs] (Ventilation adjustment[en])
Reinforced Concrete[en]
Reinforcement[en]
Reintegration[en]
Rekonstrukce[cs] (Rebuilding[en],Reconstruction[en])
Relative Activity[en]
Relative Density[en]
Relative Humidity[en]
Relative Molar Mass[en]
Relative Permeability[en]
Relative Permittivity[en]
Relative Pressure Coefficient[en]
Relativistic Coordinate[en]
Relativistic Coordinates[en]
Relaxace napětí[cs] (Stress Relaxation[en])
Relaxation Time[en]
Religion Use[en]
Reluctance[en]
Removal[en]
Removing[en]
Renaissance style[en]
Rendering[en]
Repairing[en]
Replacing[en]
Repointing[en]
Reservoir[en]
Residence Use[en]
Residual Resistivity[en]
Resin[en]
Resin composite[en]
Resistivity[en]
Restaurant[en]
Retailing use[en]
Retaining Wall Morphological Type[en]
Retaining wall[en]
Reynolds Number[en]
Rib[en]
Rib[en] (Dome rib[en])
Rib[en] (Foundation rib[en])
Riccardo[en] (Petr[en],Miro[en])
Richardson Constant[en]
Rise[en]
RisingDamp[en]
Risk[]
Riss[de] (Crack[en],Fissure[en])
Riveted Connection[en]
Road[en]
Rock Soil[en]
Rococo style[en]
Roman style[en]
Romanesque style[en]
Roof[en]
Roof Covering[en]
Roof gutters or downpipes[en] (Gutters or downpipes[en])
Roof truss[en]
Roof truss connection[en]
Roof truss post[en] (Post[en])
Roof truss strut[en] (Strut[en])
Roof truss tie[en] (Tie[en])
Roofing[en]
Roofing Tiles[en]
Rot[en]
Rotace[cs] (Rotation[en])
Rotation[en]
Rotational Constants[en]
Rotational Inertia[en]
Rotational Momentum[en]
Rotational Quantum Number[en]
Rotational Speed[en]
Rotational Term[en]
Rotunda[en]
Rozestup[cs] (Distance[en])
Rozlomení[cs] (Fracture[en])
Rozpad[cs] (Disintegration[en])
Rozpouštění[cs] (Microkarst[en],Karst[en],Cratering[en],Dissolution[en])
Rozpustná sůl[cs] (Soluble salt[en])
Rozšíření[cs] (Enlargement[en])
Rubber[en]
Ruin[en]
Rula[cs] (Gneiss[en])
Run[en]
Salt[en]
Salt Crust[en]
Salt immobilisation[en]
SaltCrystallization[en]
Sand[en]
Sand Blasting[en]
Sand Soil[en]
Sanding[en]
Sandstone[en]
Scaling[en]
Schmidt Number[en]
Schodišťové rameno[cs] (Flyer[en])
School[en]
Scissor roof truss[en]
Scuci-cuci[en]
Seawall[en]
Secondary Electron Emission Coefficient[en]
Sedimentary[en]
Sednutí[cs] (Settlement[en])
Seebeck Coefficient For Substances A And B[en]
Self Inductance[en]
Semi detached house[en]
Separated[en]
Sepnutí[cs] (Confinement[en])
Sepnutí[cs] (Strapping[en])
Service use[en]
Settlement[en]
Sewage[en]
Sewage Providing Use[en]
Shaped brick[en]
Shear Bulk Modulus[en]
Shear Modulus[en]
Shear Rate[en]
Shear Strain[en]
Shear Stress[en]
Shearing[en]
Shed[en]
Shed trussed roof[en]
Shelter[en]
Shingle[en]
Shoring[en] (Propping[en])
Short Range Order Parameter[en]
Shrine[en]
Shrinkage[en]
Silicone[en]
Sill[en]
Silt Soil[en]
Single storey building[en]
Skin[en] (Pellicle[en],Film[en])
Sklo[cs] (glass[en])
Slab[en]
Slab[en] (Flat roof slab[en])
Slab[en] (Floor slab[en])
Slab[en] (Foundation slab[en])
Slate[en]
Slavnostní využití[cs] (Celebrative element[en])
Sloping grain[en]
Sloup[cs] (Column[en])
Sloup[cs] (Post[en])
Sloupkové zábradlí[cs] (Balustrade[en])
Sluneční svit[] (Sunlight[en])
Sluneční světlo[cs] (Sunlight[en])
Slída[cs] (Mica[en])
Slín[cs] (Marl[en])
Smrk[cs] (Spruce[en])
Smrštění[cs] (Shrinkage[en])
Smykové namáhání[cs] (Shearing[en])
Smíšené zdivo[cs] (Mixed Masonry[en])
Snow[en]
Sníh[cs] (Snow[en])
Soap[en]
Social Value[en]
Socle[en]
Soda glass[en]
Sodné sklo[cs] (Soda glass[en])
Softwood[en]
Soil Type[en]
Soiling[en]
Sokl[cs] (Socle[en])
Solid Angle[en]
Soluble salt[en]
Sound Energy Flux[en]
Sound Particle Velocity[en]
Sound Power Level[en]
Sound Pressure[en]
Sound Pressure Level[en]
Spa[en]
Space Coordinate[en]
Space Coordinates[en]
Spalling[en]
Span[en]
Spatial Thing[en]
Specific Energy[en]
Specific Energy Imparted[en]
Specific Entropy[en]
Specific Heat Capacity[en]
Specific Volume[en]
Spectral Concentration Of Luminous Intensity[en]
Spectral Concentration Of Radiant Energy Density[en]
Spectral Concentration Of Radiant Intensity[en]
Spectral Luminous Efficacy[en]
Spectral Luminous Efficiency[en]
Speed[en]
Spin Quantum Number[en]
Spire[en]
Spire roof[en]
Splintering[en]
Splitting[en]
Spojení adhezivem[cs] (Binder Connection[en],Adhesive Connection[en])
Spojení pojivem[cs] (Binder Connection[en],Adhesive Connection[en])
Sport use[en]
Spruce[en]
Spárování[cs] (Repointing[en])
Spárování pod tlakem (pěchování)[cs] (Structural Repointing[en])
Spínání[cs] (Strapping[en])
Square Tower[en]
Stable[en]
Stadium[en]
Staining[en]
Stainless steel[en]
Stairs[en]
Stairway[en]
Stanton Number[en]
Stanton Number For Mass Transfer[en]
Star crack[en]
Static Load[en]
Statické zatížení[cs] (Static Load[en])
Statue[en]
Stavební zásah[cs] (Intervention[en])
Stavební část[cs] (Component[en])
Steam Cleaning[en]
Steel[en]
Stehování[cz]
Stehování[cs] (Stitching[en])
Sticker marks[en]
Stitching[en]
Stodola[cs] (Barn[en])
Stoichiometric Number Of Substance B[en]
Stone[en]
Stone Circle[en]
Stone Masonry[en]
Storing use[en]
Strain[en]
Strain Tensor[en]
Strapping[en]
Strengthening[en]
Stress[en]
Stress Relaxation[en]
Stress Tensor[en]
Strouhal Number[en]
Structural Change[en]
Structural Repointing[en]
Structural expressionist style[en]
Structural type[en]
Strut[en]
Strut[en] (Roof truss strut[en])
Styl[cs] (Style[en])
Style[en]
Střecha[cs] (Roof[en])
Střešní krytina[cs] (Roof Covering[en])
Subflorescence[en] (Cryptoefflorescence[en])
Substance[en]
Sugaring[en]
Sumerian style[en]
Sunlight[en]
Superconductor Critical Field Strength[en]
Superconductor Critical Field Strength Type II[en]
Superconductor Critical Transition Temperature[en]
Superconductor Energy Gap[en]
Surface Charge Density[en]
Surface Tension[en]
Surface corrosion[en]
Surface deposit[en] (Deposit[en])
Surfacing[en]
Susceptance[en]
Suspended[en]
Sweeping[en]
Swelling[en]
Symbol Rate[en]
Symmetry Number[en]
Synagogue[en]
Synthetic[en]
Systém včasného varování[cs] (Early-warning system[en])
Sůl[cs] (Salt[en])
Tahové namáhání[cs] (Tensioning[en])
Tamping[en]
Tangential Acceleration[en]
Tank[en]
Temperature[en]
Temple[en]
TemporalEntity[]
Tenký povlak[cs] (Pellicle[en],Film[en],Skin[en])
Tensioning[en]
Tepelný šok[cs] (Thermal Shock[en])
Tepelně-izolační systém[cs] (Installation of thermal insulation system[en])
Teplota[cs] (Temperature[en])
Teplotní stupeň Celsia[cs] (Celsius Temperature[en])
Ternary Rate Coefficient[en]
Tesaný kámen[cs] (Dimensional stone[en])
Tesařské spoje[cs] (Carpentry Connection[en])
Tesserae[en]
TestMiro[en] (TestMiroLast[en],TestMiro3[en],TestMiro2[en])
TestMiro2[en] (TestMiroLast[en],TestMiro3[en],TestMiro[en])
TestMiro3[en] (TestMiroLast[en],TestMiro2[en],TestMiro[en])
TestMiro4[en] (TestMiro4b[en])
TestMiro4b[en] (TestMiro4[en])
TestMiro5[en]
TestMiro8[en]
TestMiroLast[en] (TestMiro3[en],TestMiro2[en],TestMiro[en])
TestMiroNoLabel[] (TestMiroLast[en],TestMiro3[en],TestMiro2[en],TestMiro[en])
TestMiroSrc1[en]
TestMiroSrc2[en]
TestMiroSrc3[en]
TestMiroSrc4[en]
TestMyrousz1[en]
TestMyrousz2[en]
TestRiccardo[en] (Peter[en],Miro[en])
Testing Method[en]
Textile[en]
Textilie[cs] (Textile[en])
Tečení[cs] (Creep[en])
Tečení[cs] (Creeping[en])
Tečkovaní[cs] (Pitting[en])
Thatch[en]
Theatre[en]
Thermal Conductivity[en]
Thermal Conductivity Tensor[en]
Thermal Diffusion Coefficient[en]
Thermal Diffusion Factor[en]
Thermal Diffusion Ratio[en]
Thermal Diffusivity[en]
Thermal Fatigue[en]
Thermal Resistance[en]
Thermal Shock[en]
Thermal insulation system[cs] (Installation of thermal insulation system[en])
Thermodynamic Temperature[en]
Thermoelectromotive Force Between Substances A And B[en]
Thickness[en]
Thomson Coefficient[en]
Thoroughfare[en]
Thrust[en]
Tie[en] (Roof truss tie[en])
Tie Rod[en]
Tiles[en]
Time[en]
Tin[en]
Tipologia strutturale[it] (Structural type[en])
Tlakové namáhání[cs] (Compressing[en])
Tomb[en]
Top thickness[en]
Torque[en]
Torsioning[en]
Total Angular Momentum Quantum Number[en]
Total Term[en]
Tower[en]
Town wall[en]
Townhouse[en]
Townsend Electron Ionization Coefficient[en]
Townsend Ion Ionization Coefficient[en]
Townwall[en]
Trachyt[cs] (Trachyte[en])
Trachyte[en]
Train station[en]
Transformation[en]
Translation[en]
Translation[en] (Displacement[en])
Transmission Coefficient[en]
Transmittance[en]
Transoxide[en]
Transportation Use[en]
Trasformazione[it] (Transformation[en])
Travertin[cs] (Travertine[en])
Travertine[en]
Treatment[en]
Trestle[en]
Trhlina[cs] (Crack[en],Fissure[en])
Triumphal arch[en]
Truss Structural Type[en]
Truss spacing[en]
Trussed roof[en]
Tryskání[cs] (Sand Blasting[en])
Tryskání suchým ledem[cs] (Dry ice blasting[en])
Tryskání suchým ledem[cs] (Dry ice cleaning[en],Dry ice blasting[en])
Trám[cs] (Beam[en])
Trám[cs] (Flat roof beam[en],Beam[en])
Tudor style[en]
Tumulus[en]
Tumulus[en] (Barrow[en])
Tunnel[en]
Tvorba kráterů[cs] (Microkarst[en],Karst[en],Cratering[en],Dissolution[en])
Tvrdé dřevo[cs] (Hardwood[en])
Tvrdý povlak[cs] (Crust[en])
Twisting[en]
Tyč[cs] (Pole[en])
Táhlo[cs] (Tie Rod[en])
U-VA[en]
UV absorber[en]
UV coating[en]
UV radiation[en]
Ukládání aerosolů[cs] (Deposition Of Aerosols[en])
Ultrafialové záření[cs] (UV radiation[en])
Ultrafine titanium dioxide[en]
Umělý kámen[cs] (Artificial stone[en])
Unclassified concept[en]
Undefined[en]
Unit[en]
Unit Matrix[en]
UnitOfMeasure[]
University[en]
Urban Settlement[en]
Use[en]
Use Addition[en]
Use Removal[en]
Utility use[en]
Uvedení do původního stavu[cs] (Reintegration[en])
Val[cs] (Mound[en],Bank[en])
Vase[en]
VaseComponent[en]
Vault[en]
Vault[en] (Floor vault[en])
Vault Structural Type[en]
Vaznice[cs] (Purlin[en])
Velká garáž[cs] (Barn[en])
Velocity[en]
Velocity Component[en]
Velocity Distribution Function[en]
Velocity Of Longitudinal Waves[en]
Velocity Of Sound[en]
Velocity Of Transverse Waves[en]
Ventilation adjustment[en]
Vepřovice[cs] (Adobe[en])
Verfärbung[de] (Chromatic alteration[en],Discoloration[en])
Vernacular style[en]
Vertical[en]
Vertical cantilever structure[en]
Vertical element[en]
Vertical element column or pillar[en] (Column or pillar[en])
Vertical element door[en] (Door[en])
Vertical element plaster[en] (Plaster[en])
Vertical element wall[en] (Wall[en])
Vertical element window[en] (Window[en])
Vibrational Characteristic Temperature[en]
Vibrational Quantum Number[en]
Vibrational Term[en]
Victorian style[en]
Vikýř[cs] (Dormer[en])
Villa[en]
Viscoplastic Creep[en]
Viskoplastické tečení[cs] (Viscoplastic Creep[en])
Vlhkost[cs] (Moisture[en])
Vnější omítka[cs] (External rendering[en])
Voda[cs] (Water[en])
Vodní kanál[cs] (Canal[en])
Vodní čištění[cs] (Water Cleaning[en])
Vodotěsná zábrana[cs] (Water proofing course[en],Installation of water proofing course[en])
Vodíkový exponent[cs] (Acidity[en],pH[en],Potential of hydrogen[en])
Void[en]
Volume[en]
Volume Fraction[en]
Volume InΓ Phase Space[en]
Volume Strain[en]
Volumetric Flow Rate[en]
Vosk[cs] (Wax[en])
Vozovna[] (Barn[en])
Vrtná díra[cs] (Drill hole[en],Perforation[en])
Vstřebávání[cs] (Absorption[en])
Vulnerability[en]
Vybočení[cs] (Buckling[en])
Vychýlení[cs] (Deflection[en])
Vyklínování[cs] (Wedging[en])
Vysýchavý olej[cs] (Drying oil[en])
Využití[cs] (Use[en])
Vyztužení[cs] (Reinforcement[en])
Vzdutí[cs] (Heaving[en])
Vzdušné[cs] (Aerial[en])
Vzdálenost[cs] (Distance[en])
Vzepření[cs] (Shoring[en],Propping[en])
Vzpěra[cs] (Bracket[en])
Vzpěra[cs] (Strut[en])
Vápenec[cs] (Limestone[en])
Vápno[cs] (Lime[en])
Vítr[cs] (Wind[en])
Výkvěty[cs] (Efflorescence[en])
Výměna[cs] (Replacing[en])
Výplň[cs] (Filling[en])
Výplň spar[cs] (Repointing[en])
Výplňová deska, kazeta[cs] (Coffer[en])
Výzdoba[cs] (Decoration[en])
Wacke[en]
Wall[en]
Wall[en] (Foundation wall[en])
Wall[en] (Vertical element wall[en])
Wall Construction[en]
Wall Morphological Type[en]
Wall Structural Type[en]
Wall opening[en]
Walls[en]
Warehouse[en]
Washing[en]
Watchtower[en]
Water[en]
Water Cleaning[en]
Water Providing Use[en]
Water Tower[en]
Water proofing course[en] (Installation of water proofing course[en])
WaterSoluableSalt[en]
Wave Function[en]
Wave Vector[en]
Wavelength[en]
Wavenumber[en]
Wax[en]
Wax hydrophobizing agent[en]
Weather[en]
Weber Number[en]
Wedging[en]
Weight[en]
Welded Connection[en]
Well[en]
Wet clay[en]
Width[en]
Wind[en]
Window[en]
Window[en] (Vertical element window[en])
Wood[en]
Wood filling[en]
Work[en]
Work Function[en]
Worshiping Use[en]
X-section dimension[en]
X-section morphology[en]
Yellow brass[en]
Zakrytí[cs] (Covering[en])
Zapření[cs] (Shoring[en],Propping[en])
Zavěšená konstrukce[cs] (Cable stayed[en])
Zdivo[cs] (Masonry[en])
Zdivo z cihel[cs] (Brick Masonry[en])
Zdivo z kamene[cs] (Stone Masonry[en])
Zdivo z kamene a cihel[cs] (Mixed Masonry[en])
Zdivo z nepálených cihel[cs] (Adobe Masonry[en])
Zdvihnutí[cs] (Lifting[en])
Zdící cihly[cs] (Building brick[en])
Zemědělské použití[cs] (Agriculture use[en])
Zesílení[cs] (Strengthening[en])
Zeď, stěna[cs] (Wall[en])
Zinc[en]
Zinek[cs] (Zinc[en])
Zkroucení[cs] (Twisting[en])
Změna[cs] (Alteration[en])
Změna barvy[cs] (Chromatic alteration[en],Discoloration[en])
Znovupostavení[cs] (Rebuilding[en],Reconstruction[en])
Zpevnění[cs] (Consolidation[en])
Zpevnění[cs] (Injection[en])
Zrmznutí a rozmrznutí[cs] (Freeze and thaw[en])
Zrychlení[cs] (Acceleration[en])
Ztráta materiálu[cs] (Material loss[en])
Ztužení[cs] (Reinforcement[en])
Zvonice[cs] (Bell tower[en])
Zvětšení[cs] (Enlargement[en])
[A forma di mattone][it] (Shaped brick[en])
[Abete rosso][it] (Spruce[en])
[Abete][it] (Fir[en])
[Abitazione][it] (Dwelling[en])
[Acciaio][it] (Steel[en])
[Acqua][it] (Water[en])
[Acque reflue][it] (Sewage[en])
[Acquedotto][it] (Aqueduct[en])
[Adobe][it] (Adobe[en])
[Adresa][cs] (Address[en])
[Albero][it] (Mast[en])
[Alluminio][it] (Aluminium[en])
[Altezza][it] (Height[en])
[Alžbětinského stylu][cs] (Elizabethan style[en])
[Anfiteatro][it] (Amphitheatre[en])
[Archeologické web][cs] (Archeological site[en])
[Architektonická komplex][cs] (Architectonic complex[en])
[Arco trionfale][it] (Triumphal arch[en])
[Arco][it] (Arch[en])
[Arcose][it] (Arcose[en])
[Ardesia][it] (Slate[en])
[Arenaria][it] (Sandstone[en])
[Argilla bagnata][it] (Wet clay[en])
[Argilla cotta][it] (Fired clay[en])
[Arteria][it] (Thoroughfare[en])
[Assirian styl][cs] (Assirian style[en])
[Azienda agricola][it] (Farm[en])
[Banca][it] (Mound[en],Bank[en])
[Barrow][it] (Tumulus[en],Barrow[en])
[Basalto][it] (Basalt[en])
[Basilica di][it] (Basilica[en])
[Bauhaus styl][cs] (Bauhaus style[en])
[Bitume][it] (Asphalt[en],Bitumen[en])
[Brána][cs] (Gate[en])
[Bydlení][cs] (Dwelling[en])
[Calcare][it] (Limestone[en])
[Calce idraulica][it] (Hydraulic lime[en])
[Calce][it] (Lime[en])
[Calcestruzzo][it] (Concrete[en])
[Campeggi uso][it] (Lodging use[en])
[Canal][it] (Canal[en])
[Cancello][it] (Gate[en])
[Canna fumaria][it] (Chimney[en])
[Cappella][it] (Chapel[en])
[Carcere][it] (Jail[en])
[Carta][it] (Paper[en])
[Casa a schiera][it] (Townhouse[en])
[Casa di aggregata][it] (Aggregate house[en])
[Casa di campagna][it] (Country house[en])
[Casa indipendente][it] (Detached house[en])
[Casa semi indipendente][it] (Semi detached house[en])
[Cascina][it] (Farmstead[en])
[Caserma][it] (Barrack[en])
[Castello][it] (Castle[en])
[Catacomba][it] (Catacomb[en])
[Cattedrale][it] (Cathedral[en])
[Cavo dormito][it] (Cable stayed[en])
[Cemento Portland][it] (Portland cement[en])
[Cemento][it] (Cement[en])
[Cenotafio][it] (Cenotaph[en])
[Cera][it] (Wax[en])
[Ceramiche][it] (Pottery[en])
[Cesta][cs] (Road[en])
[Chateau][it] (Chateau[en])
[Chiostro][it] (Cloister[en])
[Chodba][cs] (Passageway[en])
[Chrám][cs] (Temple[en])
[Chyba zabezpečení zemětřesení][cs] (Earthquake vulnerability[en])
[Chyba zabezpečení][cs] (Vulnerability[en])
[Cimitero][it] (Cemetery[en])
[Cinema][it] (Cinema[en])
[Cinta muraria][it] (Town wall[en])
[Cisterna][cs] (Tank[en])
[Colonna][it] (Column[en])
[Complesso architettonico][it] (Architectonic complex[en])
[Complesso][it] (Complex[en])
[Composito resina][it] (Resin composite[en])
[Conditions][it] (Obeservatory[en])
[Continuous lineare][it] (Continuous linear[en])
[Contrafforte][it] (Buttress[en])
[Convento][it] (Convent[en])
[Coperture][it] (Roofing[en])
[Costructivist styl][cs] (Costructivist style[en])
[Costructivist style][it] (Costructivist style[en])
[Craquele][it] (Craquele[en])
[Creep][it] (Creep[en])
[Crocifisso][it] (Crucifix[en])
[Cupola][it] (Dome[en])
[Decostructivist styl][cs] (Decostructivist style[en])
[Decostructivist style][it] (Decostructivist style[en])
[Deflessione][it] (Deflection[en])
[Dekorativní prvek][cs] (Decorative element[en])
[Diga][it] (Dam[en])
[Diga][it] (Seawall[en])
[Diorite][it] (Diorite[en])
[Divadlo][cs] (Theatre[en])
[Dock][it] (Dock[en])
[Domem][cs] (Detached house[en])
[Drtivé vítězství zranitelnost][cs] (Landslide vulnerability[en])
[Délka][cs] (Length[en])
[Důlní využití][cs] (Mining use[en])
[Dům polo odpojen.][cs] (Semi detached house[en])
[Dům][cs] (House[en])
[Edificio a più piani][it] (Multistorey building[en])
[Elektrárna][cs] (Power station[en])
[Elemento celebrativa][it] (Celebrative element[en])
[Elemento decorativo][it] (Decorative element[en])
[Elemento in piedi gratis][it] (Free standing element[en])
[Elemento verticale][it] (Vertical element[en])
[Esterna per il rendering][it] (External rendering[en])
[Fabbrica][it] (Factory[en])
[Faggio][it] (Beech[en])
[Farma][cs] (Farm[en])
[Faro][it] (Lighthouse[en])
[Fascio][it] (Beam[en])
[Ferro][it] (Iron[en])
[Ferrovia][it] (Railway[en])
[Fienile][it] (Barn[en])
[Fondazione][it] (Foundation[en])
[Fontana][it] (Fountain[en])
[Fontána][cs] (Fountain[en])
[Fortificato][it] (Fortified[en])
[Fossato][it] (Ditch[en])
[Frattura][it] (Fracture[en])
[Futuristické styl][cs] (Futurist style[en])
[Gabbro][it] (Gabbro[en])
[Galerie][cs] (Gallery[en])
[Galleria][it] (Gallery[en])
[Gneiss][it] (Gneiss[en])