Termologický editor

Terminologický editor je webová aplikace určená pro úpravu glosářů, tj. definice odborných pojmů formou výkladových slovníků, používaných v systému MONDIS. Uvedené glosáře jsou uspořádány a členěny podle ontologie systému, představující výslovný a formalizovaný popis problematiky vztahující se k oblasti kulturního dědictví. Z uvedeného důvodu odpovídají rovněž sémantické, tj. významové, hierarchii odborných termínů používaných v této oblasti. Funkce editoru zahrnuje rovněž správu pojmů obsažených v ontologii a to pomocí procházení stávajících výrazů nebo vytvoření nových. Uživatelské rozhraní je navrženo formou podporující snadné provádění následujících úkonů: vytvoření nového výrazu pomocí tlačítka „vytvoř nový výraz", vložení definice nebo definic pomocí textového pole „definice" a přidání komentáře (např. vhodnost konkrétního stavebního zásahu pouze za určitých podmínek). Textové pole dále umožňují uvedení odborného termínu v cizím jazyce i slov majících stejný význam (synonyma), stejně jako odkazu na nadřazenou kategorii, do které byl termín zařazen. Možné je rovněž vložení přílohy ve formě obrázků či fotografií i uvedení datového zdroje pomocí náležitého ´src´  (odkazu v případě definic nebo zobrazení převzatých z dostupné literatury). S ohledem na uvedené funkce se aplikace stává důležitým nástrojem nejen pro uživatele systému MONDIS, ale rovněž pro širší okruh jednotlivců zajímajících se o problematiku kulturního dědictví včetně souvisejících vědních oborů. Synonyma, citované definice, tématicky nadřazené významy i obrázky jsou k vybraným termínům připojené prostřednictvím jednoduchého uživatelského rozhraní.

TermEd1

TermEd2

Aplikace Terminologický editor (TerminologyEditor) je veřejně přístupná v režimu pro čtení.

Průvodce rozhraním TermilogyEditor

Veřejně přístupné rozhraní aplikace TerminologyEditor umožňuje vyhledávat jednotlivé termíny uložené ve znalostní bázi systému MONDIS. Vyhledávat začnete psaním prvních písmen požadovaného termínu do vyhledávácího pole rozhraní, pod vyhledávacím polem bude dynamicky zobrazován seznam všech relevantních existujících termínů. Výběrem termínu zobrazíte uložená data v jednoduchém fomuláři v jehož záhlaví je uvedeno umístění termínu v rámci ontologie MONDIS. Pole v levé horní části zobrazuje uložené definice a možné další komentáře ke zvolenému termínu a jeho významu. Reference definic jsou dále přístupné pomocí odkazu scr napravo od tohoto pole. Jazyk jednotlivých záznamů je vyznačen pomocí zkratky napravo od každého pole. V levé horní části formuláře vidíte okno se seznamem významově nadřazených termínů, které odpovídá ontologii znalostního systému MONDIS. Definice těchto hierarchií významů má zásadní důležitost pro následnou možnost strojové práce s jednotlivými pojmy a tuto strukturu můžete snadno procházet kliknutím na nadřazený termín. Pole ve spodní části formuláře obsahuje seznam náhledů nahraných obrázků. Jednotlivé obrázky a jejich metadata jsou přístupná kliknutím na jejich náhled. Poslední pole formuláře ukazuje štítky (tags) přiřazené k jednotlivým termínům. Štítky slouží k označení termínů pro použití v různých aplikacích a subsystémech znalostního systému MONDIS.

Soubory ke stažení

v 1.0

v 2.0

Veřejný terminologický editor jen pro čtení

SKOS Terminology Editor je momentálně nedostupný.