Knowledge Matrix

Znalostní diagram je aplikace navržená především pro uživatele, kteří se neřadí mezi odborné pracovníky. Uživatelské prostředí ve formě matice tvořené textovými poli poskytuje jednoduché zobrazení znalostí uložených v systému. Pod sebou (tj. na svislé ose) uvedené projevy poškození nebo poruchy jsou v diagramu propojeny s možnými stavebními zásahy, které se podle typu projevu zobrazují v políčkách diagramu. Každému řádku (tj. každému projevu poškození nebo poruchy) odpovídají až 3 skupiny možných stavebních zásahů různého určení. V uvedeném pořadí se jedná o stavební zásah vedoucí k opravě samotné poruchy nebo poškození (první sloupec), zabránění mechanismu nebo zpomalení procesu způsobujícího poškození (druhý sloupec) a odstranění nebo zmírnění vlivu činitelů způsobujících poškozující mechanismy a procesy (třetí sloupec). Po kliknutí na konkrétní typ stavebního zásahu se otevře nové okno obsahující podrobnější popis týkající se předností zvoleného zásahu, jeho vhodnosti i způsobu provádění, stejně jako platných norem nebo směrnic a v neposlední řadě i ilustračních snímků. Získané informace mohou být upřesňovány rovněž nastavením filtrů, definujících „stavební konstrukci či prvek" a „materiál". Uvedené filtry mají za úkol omezit počet zobrazených stavebních zásahů pouze na zásahy, které lze s ohledem na zvolený prvek nebo materiál označit za relevantní.

KnowMatrix

Ukázka rozhraní KnowledgeMatrix je veřejně přístupná zde.

Průvodce rozhraní KnowledgeMatrix

KnowlegdeMatrix je tabulkové dynamické rozhraní, které na základě vašich podmínek zobrazuje zobecněné závislosti mezi poruchami historických objektů a příčinami jejich vzniku. Pomocí dvou výsuvných menu v horní části rozhraní můžete specifikovat stavební prvek a\nebo materiál, který vás zajímá. První sloupec tabulky zobrazuje seznam projevů poškození (ManifestationOfDamage), které odpovídají vašemu výběru stavebního prvku a materiálu.  Druhý sloupeček tabulky ukazuje všechny známé zásahy (Interventions), které se vztahují k tomuto poškození, v dalších dvou sloupcích jsou uvedeny příslušné mechanismy vzniku poškození a jejich činitele. Hierarchií poruch můžete jednoduše procházet kliknutím na jeden z odkazů v prvním sloupci (ManifestationOfDamage of Component, ManifestationOfDamage of Material). Cesta k právě zobrazené úrovni je patrná podél levé strany tabulky, pomocí kliknutí na tento odkaz se můžete dostat zpět na příslušnou vyšší úroveň v hierarchii. Zobrazené informace můžete dále omezit výběrem ze seznamu zásahů, mechanismů a činitelů – stačí kliknout na příslušný odkaz a poklikem vybrat vámi preferovaný termín. Vícečetné označení je možné při současném stisku klávesy Ctrl, po stisknutí tlačítka Filter se tabulka přeuspořádá podle vašeho výběru.

Instalace

Návod k instalaci naleznete v souboru README přiloženému ke zdrojovým kódům.

Ke stažení

Veřejní přístup k KnowledgeMatrix

 

  Výběr komponenty Výběr materiálu Znovu načíst data
  Manifestazione di dissesto Zásah odstraňující projev poškození Zásah zastavující působení mechanismu Zásah eliminující působení činitele
  Surface deposit
  Biologische Besiedlung
  Chromatic alteration
  Název zásahu:
  Popis zásahu:
  Materiál:
  Komponenta:
  Postup:
  Výhody:
  Omezení:
  Reference:
  Obrázky:
  Reálné případy: