Vítejte na stránkách projektu MONDIS

Home1  Home2  Home3

Home4  Home5  Home6

MONDIS (zkratka anglického MONument Damage Information System) je výzkumný projekt zpracovávaný Katedrou kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky.
Mezi hlavní cíle projektu náleží integrace stávajících znalostí a odborných podkladů z oblasti ochrany kulturního dědictví včetně posílení vzájemné spolupráce a výměna zkušeností.
Projekt MONDIS je zaměřen především na:
•    Dokumentaci poruch a poškození kulturních památek
•    Analýzu vztahů mezi poruchami a jejich příčinami
•    Opatření ke zmírnění škod a plánování stavebních zásahů
•    Rizikové činitele vedoucí ke vzniku poruch a možnosti rizikům předcházet
Projekt MONDIS je určen k podpoře profesionálních pracovníků zabývajících se stavebně-technickým stavem památkových objektů i návrhy na odpovídající opatření či stavební zásahy. K tomuto dochází s využitím znalostního systému určeného pro dokumentaci a analýzu poruch a poškození památkových objektů.  Snahou je přitom překonat omezení starších databází a využít moderní sémantické technologie, které jsou schopné nezbytné informace o poškození a poruchách mnohem lépe vkládat, uspořádávat a zpracovávat.
Předpokládané výstupy projektu zahrnují webové uživatelské rozhraní a mobilní aplikaci určenou pro místní šetření a ohledání objektu. Uvedený sotware by měl sloužit všech subjektům podílejících se na ochraně kulturního dědictví, tedy správcům, vlastníkům, projektantům, stavebním firmám i dalším.
Tento projekt výzkumu, vývoje a inovace s oficiálním názvem Poruchy nemovitých památek: znalostní systém pro analýzu, návrh intervencí a prevenci byl podpořen grantem Ministerstva kultury s identifikačním kódem DF11P01OVV002 v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Home7  Home8  Home9

Home10  Home11  Home12

Home13  Home14  Home15

Home16  Home17

Blog

« Zpět

MONDIS verze 1.0 uvolněn

Byla uvolněna první verze systému MONDIS pod licencí LGPL v3:

Komentáře vítány.

Komentáře
Trackback URL:

Zatím nebyly vloženy žádné komentáře. Buďte první.
  • Položky